ΑΕΦ103 (ΛΙΑΝΕΡΗ)


Εξετάσεις ΑΕΦ 103  (A. Λιανέρη) 

 

Η διάρκεια της εξέτασης για το μάθημα ΑΕΦ 103 θα είναι 4 ώρες, αρχίζοντας από το διάστημα που αναγράφεται στο πρόγραμμα.  Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να αναρτήσουν τα γραπτά τους σε μορφή Word ή Pdf στην ενότητα ‘εργασίες’ στο e-learning μεταξύ 21.30 και 22.30. Τα θέματα για τις εργασίες θα αναρτηθούν στο e-learning λίγο πριν την εξέταση και θα συναντηθούμε στο Zoom για ερωτήσεις στην αρχή της εξέτασης. Οι εργασίες θα πρέπει να είναι μεταξύ 2000 και 3000 λέξεων.