Εξετάσεις ΝΕΦ 201, ΝΕΦ 202 και ΝΕΦ240 (Καπλάνης)


Όσες/οι επιθυμούν να εξεταστούν στα μαθήματα ΝΕΦ 201 και ΝΕΦ240 (κανονική εξεταστική) και ΝΕΦ 202 (εμβόλιμη εξεταστική), καλούνται να βεβαιωθούν ότι είναι εγγεγραμμένες/οι στις ιστοσελίδες των μαθημάτων στο elearning (όπου θα διεξαχθούν οι εξετάσεις και θα αναρτηθούν οι σχετικοί σύνδεσμοι) και να παρακολουθούν από εκεί τις σχετικές ανακοινώσεις.