ΕΜΒΟΛΙΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ - ΜΕΦ 222 - ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΜΕΛΙΔΗΣ


ΕΜΒΟΛΙΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ - ΜΕΦ 222 - ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΜΕΛΙΔΗΣ

Καλούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να δηλώσουν τη συμμετοχή τους με ηλεκτρονικό μήνυμα στον διδάσκοντα έως τις 15 Ιανουαρίου. Οι εξετάσεις θα γίνουν προφορικά σε ημερομηνία και ώρα που θα καθοριστεί ύστερα από συνεννόηση με τους ενδιαφερόμενους.