ΝΕΦ 205 Εμβόλιμη (Ιατρού)


ΝΕΦ 205 Εμβόλιμη (Ιατρού)

 

Παρακαλούνται οι φοιτήτριες και φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν εμβόλιμα στο ΝΕΦ 205 να επικοινωνήσουν με τη διδάσκουσα μέχρι τις 31.01.2021