Φωτιάδου Γεωργία


Rank: 
ΕΔΙΠ
Tel.: 
2310 997443
Office: 
301 π.κ.
Office Hours: 
Τρίτη 11.00-13.00

Η Γεωργία Φωτιάδου σπούδασε Γαλλική Γλώσσα και Φιλολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, (Α.Π.Θ., πτυχίο 1997) και πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στην «Διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας» (διατμηματικό μεταπτυχιακό πτυχίο, Α.Π.Θ. 2003). Εκπόνησε τη διδακτορική της διατριβή στο τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Α.Π.Θ. (2010) στον τομέα της Ψυχογλωσσολογίας/Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας και ειδικότερα στην κατάκτηση μητρικής, στην προτασική επεξεργασία ενηλίκων και στα Σώματα Κειμένων. Για τις σπουδές της έχει λάβει υποτροφίες ΠΕΝΕΔ (από τη ΓΓΕΤ) και ΕΠΕΑΕΚ. Δραστηριοποιείται ερευνητικά στην Ψυχογλωσσολογία, τη Γλωσσολογία Σωμάτων Κειμένων, την Προτασική Επεξεργασία και την Οφθαλμοκίνηση. Έχει πολυετή εμπειρία ως ερευνήτρια σε προγράμματα σχετικά με το νοητικό λεξικό, τη μορφοσύνταξη και φαινόμενα στα διεπίπεδα -Μορφολογία-Σύνταξη-Πραγματολογία, όπως και την διδασκαλία/εκμάθηση/κατάκτηση Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Πανεπιστήμιο Πατρών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας). Από το 2018, είναι μέλος του διεθνούς συμβουλίου του οργανισμού Bilingualism Matters, εκπροσωπώντας το παρακλάδι της ομάδας στη Θεσσαλονίκη, «Με 2 Γλώσσες», το οποίο συν-διευθύνει. Έχει διδάξει σε προγράμματα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Έχει δημοσιεύσει ερευνητικές εργασίες που αφορούν την κατάκτηση και ανάπτυξη της πρώτης και δεύτερης γλώσσας, τη διγλωσσία, την προτασική επεξεργασία σε ενήλικες φυσικούς ομιλητές, παιδιά και μη φυσικούς ομιλητές, τα σώματα κειμένων και τη γλωσσική εκμάθηση, όπως επίσης και τη γλώσσα και τις γνωστικές ικανότητες στην τυπική ανάπτυξη, σε αναπτυξιακές και επίκτητες γλωσσικές διαταραχές και στη γήρανση.

 

 

Μαθήματα:

Κωδικός Τίτλος Πιστωτικές Μονάδες

ΓΛΩ 301 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ Ι 5 ECTS

ΓΛΩ 304 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΙΙ 5 ECTS

ΔΙΔ ΓΛΩ 070 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ 6 ECTS