Ειρήνη Κόντα


Rank: 
ΕΔΙΠ
Tel.: 
2310 997509
Office: 
301 π.κ.
Office Hours: 
Τετάρτη 14:00-16:00 και Πέμπτη 9:00-11:00

Η Ειρήνη Κόντα είναι απόφοιτη του Τμήματος Φιλολογίας του ΑΠΘ (1997). Έχει παρακολουθήσει το Διετές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΑΠΘ με ειδίκευση στη «Διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας ως μητρικής και ως ξένης/δεύτερης γλώσσας» (2000) και έχει εκπονήσει διδακτορική διατριβή (ως υπότροφος του ΙΚΥ) με θέμα: «Η κατάκτηση της ελληνικής από παιδιά με μητρική γλώσσα την τουρκική: στοιχεία από την ονοματική συμφωνία και τη μορφολογία» (2013). Από το 2003 έως το 2013 εργάστηκε ως φιλόλογος στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, όπου δίδαξε την ελληνική ως μητρική και ως δεύτερη γλώσσα. Από το 2013 έως το 2020 υπηρέτησε με απόσπαση στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, όπου ασχολήθηκε με την προετοιμασία των Εξετάσεων Πιστοποίησης Ελληνομάθειας, ενώ επίσης συμμετείχε σε προγράμματα για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας. Από τον Σεπτέμβριο του 2020 ανήκει στο Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό του Τμήματος Φιλολογίας. Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα συγκαταλέγονται η διγλωσσία, η κατάκτηση και η διδακτική της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας, η γλωσσική αξιολόγηση καθώς και η κλιτική και παραγωγική μορφολογία.

 Μαθήματα:

Κωδικός Τίτλος                                                                                       Πιστωτικές Μονάδες

ΓΛΩ 301 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ Ι                                                            5 ECTS

ΓΛΩ 304 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΙΙ                                                           5 ECTS

ΓΛΩ 392 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ/ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ                6 ECTS