Dimitriοs Michelioudakis


Rank: 
Assistant Professor
Tel.: 
2310 997144
Office: 
301 π.κ.
Office Hours: 
Τρίτη 16:00-18:00 (zoom) και κατόπιν ραντεβού
Dimitris Michelioudakis studied classics and linguistics at the University of Athens and theoretical linguistics at the University of Cambridge (MPhil 2007, PhD 2012). He was teaching and research assistant at Cambridge (2010-2013), where he taught introductory and intermediate courses in theoretical linguistics, syntax, semantics and typology, and postdoctoral research associate at the University of York (2013-2018), where he taught intermediate and advanced courses in comparative and diachronic syntax, the syntax-semantics interface and syntactic typology. Since 2019, he is assistant professor of general linguistics at the Aristotle University of Thessaloniki.
 
He specialises in the syntax of Greek and its dialects, syntactic change, comparative syntax and its interfaces with semantics (mainly argument and event structure), pragmatics and morphology (compounding and case). His research interests also include syntax-based phylogenetics and the use of syntactic parameters to probe genetic relatedness and the intensity of language contact. In 2015, he conducted fieldwork on two South American languages in Brazil, as part of his British Council-funded Researcher Links project. He has published a number of book chapters in edited volumes, conference proceedings, and articles in journals such as Natural Language and Linguistic Theory, The Linguistic Review, Rivista di Grammatica Generative, and Glossa. Since December 2019, he is part of the research team of the HFRI-funded project “Modeling Glossogeny” alongside Elena Anagnostopoulou (PI, University of Crete) and Manolis Ladoukakis (Department of Biology, University of Crete).

 

CURRICULUM VITAE

 

 PERSONAL DATA

 Dimitris Michelioudakis

 Assistant Professor of Linguistics

 School of Philosophy

 Faculty of Philology

 Department of Linguistics

 Aristotle University of Thessaloniki

GR-541 24, THESSALONIKI

Tel. xxx-2310-997144 

Email: dmichel@lit.auth.gr

 

EDUCATION

2005: Ptychion in Classics and Linguistics, University of Athens

2006-07: MPhil in Linguistics, University of Cambridge

2007-12:  PhD in Linguistics (University of Cambridge)

 Fall 2009: Visiting doctoral student, Massachusetts Institute of Technology

 

 ACADEMIC POSITIONS

 2019-: Assistant Professor of Linguistics, Department of Linguistics, Aristotle University of Thessaloniki

 2018-2019: Teaching Fellow (ακαδημαϊκός υπότροφος), Department of Linguistics, Aristotle University of Thessaloniki

 2013-2018: Postdoctoral Research Associate, University of York

 2010-2013: Teaching and Research Assistant, University of Cambridge

 

SELECT PUBLICATIONS

Doctoral dissertation

Michelioudakis, D. Dative arguments and abstract Case in Greek. PhD thesis, Department of Theoretical and Applied Linguistics, University of Cambridge, 1-326.

Journal papers

 1. Spathas, G. & Michelioudakis, D. (2020). States in the decomposition of verbal predicates: evidence from additive operators. Natural Language and Linguistic Theory.
 2. Michelioudakis, D. & Angelopoulos , N. (2019). Selecting Roots. The view from compounding. The Linguistic Review, 36(3), 389-410.
 3. Michelioudakis, D. & Sitaridou, I. (2016). Recasting the Typology of Multiple Wh-Fronting: Evidence from two Varieties of Pontic Greek. Glossa, 1(1), 40.
 4. Michelioudakis, D. & Angelopoulos, N. (2016). PP-Licensing and Compounding: Evidence for Prepositions as Probes. Rivista di Grammatica Generativa, vol. 38.
 5. Sandalo, F., & Michelioudakis, D. (2016). Classifiers and Plurality: evidence from a deictic classifier language. The Baltic International Yearbook of Cognition, Logic and Communication, 1-20.
 6. Guardiano, C., Michelioudakis, D., et al. (2016). South by Southeast. A Syntactic Approach to Greek and Romance Microvariation. L'Italia Dialettale, 77, 95-166.

 

 Chapters in edited volumes

  

 1. Michelioudakis, D., Chatzikyriakidis, S. & Spathas, G. (2021/under review). The emergence of prepositional genitives in Northern Greek beyond suppletion. In Anagnostopoulou, E., Sevdali, C. & Mertyris, D. (eds.) The place of Case in Grammar. Oxford: OUP.
 2. Μιχελιουδάκης, Δ. (υπό έκδοση) Στο μεταίχμιο στάσεων, προκαταλήψεων και διαισθήσεων: Γλώσσα και μεταγλώσσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο Μότσιου, Ε., Ε. Βασιλάκη, Λ. Γκανά, Α. Κωστούλας (εκδ.) Ιδεολογίες, Γλωσσική Επικοινωνία, Εκπαίδευση. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
 3. Michelioudakis, D. & Sitaridou, I. (2020). Towards a formal model of transfer under contact: Contrasting Asia Minor Greek to mainland Greek and Turkish in search of syntactic borrowings. In Georgiafentis, M., Giannoulopoulou, G., Koliopoulou, M. & Tsokoglou, A. (eds.) Contrastive Studies in Morphology and Syntax. London: Bloomsbury Publishing, pp. 245-261.
 4. Michelioudakis, D. (2020). Rethinking implicit agents: Syntax cares but not always. In Biberauer, T., A. Barany, J. Douglas & S. Vikner. (eds.) Syntax and its Architecture. Volume III: Inside Syntax. Language Science Press.
 5. Guardiano, C. & Michelioudakis, D. (2019). Syntactic variation across Greek dialects: the case of demonstratives. In Cruschina, S., Ledgeway, A. & Remberger E.-M. (eds.) Italian Dialectology at the Interfaces. John Benjamins.
 6. Tsiplakou, S., Armostis, S., Bella, S., Michelioudakis,  D., Moser, A. (2019), The Past Perfect in Cypriot and Standard Greek: Innovation because -or irrespective- of contact? In Villena-Ponsoda J.-A. (ed.) Language Variation – European Perspectives VII, Amsterdam, John Benjamins Company, Series Studies in Language Variation (SILV).
 7. Michelioudakis, D. (2015). The evolution of Inherent Case in Greek. In Biberauer, T. & G. Walkden (eds.) Syntax over time: the interaction of morphology, syntax and the lexicon. Oxford: OUP.
 8. Michelioudakis, D. & Kapogianni, E. (2013). Ethical datives: a puzzle for syntax, semantics, pragmatics and their interface. In: Truswell, R., Folli, R. & Sevdali, C. (eds.) Syntax and its Limits. Oxford: OUP.
 9. Michelioudakis, D. & Sitaridou, I. (2013). Syntactic Micro-variation in Greek: Dative Constructions. In Etxeparre, R. & B. Fernandez (eds.) Datives in variation: a micro- comparative perspective. Oxford: OUP. Άρθρα σε πρακτικά συνεδρίων

 

 Select conference proceedings papers

  

 1. Michelioudakis, D. (2020). Implicit Arguments and Relativized Minimality. In Asatryan, M., Song, Y. & Whitmal, A.. Proceedings of NELS 50. Somerville, Massachusetts: Cascadilla Press.
 2. Michelioudakis, D. (2020). Distance-distributivity in Greek. Στο Αμβράζης, Ν., Θεοδωροπούλου, Μ., Κυριαζής, Δ. & Τσοχατζίδης, Σ. (εκδ.). Studies in Greek Linguistics (Μελέτες για την Ελληνικής Γλώσσα) 40. Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών/Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη.
 3. Μιχάλης, Α., Μιχελιουδάκης, Δ., Μότσιου, Ε. (2019). Παραγλωσσολογικοί παράγοντες και μηχανισμοί αξιολόγησης της γλωσσικής χρήσης: κατηγοριοποίηση και κριτική επισκόπηση. Στο Chondrogianni, M., Courtenage, S., Horrocks, G., Arvaniti, A. & Tsimpli I. (eds.) Proceedings of the 13th International Conference on Greek Linguistics. London: University of Westminster. 488-496.
 4. Chatzikyriakidis, S., Michelioudakis, D. and Spathas, G. (2015). Greek Focus Operators and their Associates. Στο Παπαναστασίου, Γ., Κουτσογιάννης, Δ. & Μ. Θεοδωροπούλου (εκδ.) Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 35 (2015) σελ. 167-179. Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυµα Μανόλη Τριανταφυλλίδη).
 5. Michelioudakis, D. and Angelopoulos, N. (2013). The syntactic status of noun-incorporation in deverbal compounds; diachronic evidence. Στο Σταύρου Μ. & Σ. Μιχαλοπούλου (εκδ.) Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 33 (2013) σελ. 209-227. Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυµα Μανόλη Τριανταφυλλίδη).

 

(in preparation) 7 entries for the Encyclopedia of Greek Language and Linguistics (General Editor: G. Giannakis --E. J. Brill). 

 

RESEARCH PROJECTS - SCHOLARSHIPS - AWARDS

 

2019-22: “Modeling Glossogeny. Using biological tools in the study of genetic and areal stability of morpho-syntactic parameters” (HFRI, PI: Prof Elena Anagnostopoulou). (participating institutions: University of Crete and Aristotle University of Thessaloniki).

2018-2019: Postdoctoral fellowship, Department of Mediterranean Studies, University of the Aegean (project title: “Machine Learning as a means of probing historical signal in the morphosyntax of Greek and its dialects”).

2015: Researcher Links grant (Early Career Researchers scheme), British Council, project title: “Putting Linguistic Fieldwork on Indigenous Languages to New Uses” (University of Campinas).  

2009-2011: Doctoral scholarship from the Alexander Onassis foundation (maintenance only)

2009-2011: Scholarship from the A. Leventis foundation for the completion of doctoral studies

2007: Henry Chaytor Scholarship and College Book Prize (St Catharine’s College, University of Cambridge)

2006-2009: Postgraduate scholarship from the Greek State Scholarships Foundation

2001-2005: Annual scholarships and prizes from the Greek State Scholarships Foundation

2002-2005: University of Athens undergraduate scholarship (Antonios Papadakis endowment)

2001: 3rd prize at the annual National Ancient Greek Language Contest (Panhellenic Philological Association)  

 

RESEARCH AREAS

 Theoretical, comparative and historical syntax, interfaces with morphology, semantics and pragmatics, argument structure, event structure, Greek dialects, diachronic morphosyntax, computational phylogenetic linguistics, syntactic typology, linguistic fieldwork, language contact and language ideology.