Μιχελιουδάκης Δημήτριος


Rank: 
Επίκουρος καθηγητής
Tel.: 
2310 997144
Office: 
301 π.κ.
Office Hours: 
Τετάρτη 13:30-15:00 & Πέμπτη 11:30-13:30 (με δυνατότητα και για zoom, κατόπιν συνεννόησης με email).
 
Ο Δημήτρης Μιχελιουδάκης σπούδασε φιλολογία με ειδίκευση στη γλωσσολογία στο Ε.Κ.Π.Α. (πτυχίο 2005) και πραγματοποίησε μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στη θεωρητική γλωσσολογία στο Πανεπιστήμιο του Cambridge (MPhil 2007, PhD 2012). Εργάστηκε ως ερευνητικός βοηθός στο Πανεπιστήμιο του Cambridge (2010-2013), όπου δίδαξε και μαθήματα θεωρητικής γλωσσολογίας, και ως μεταδιδακτορικός ερευνητικός συνεργάτης στο Πανεπιστήμιο του York (2013-2018), όπου δίδαξε και μαθήματα θεωρητικής, συγκριτικής και διαχρονικής σύνταξης. Από το 2019 είναι επίκουρος καθηγητής γενικής γλωσσολογίας με έμφαση στη σύνταξη στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
 
Ειδικεύεται στη σύνταξη της ελληνικής και των διαλέκτων της, στη συγχρονική και τη διαχρονική τους διάσταση, και στα διεπίπεδα της σύνταξης με τη σημασιολογία (κυρίως δομή ορισμάτων και γεγονοτική δομή), την πραγματολογία και τη μορφολογία (σύνθεση και πτωτικά συστήματα). Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα ανήκει και η αξιοποίηση της παραμετρικής σύνταξης στη φυλογενετική έρευνα, τόσο στο επίπεδο μεγάλων οικογενειών όπως η ινδοευρωπαϊκή όσο και στο επίπεδο της μικροποικιλότητας στον ελληνόφωνο κόσμο. Έχει επίσης διεξαγάγει έρευνα πεδίου σε ιθαγενείς γλώσσες της Νότιας Αμερικής στη Βραζιλία ως επιστημονικός υπεύθυνος προγράμματος Researcher Links του British Council (2015). Έχει συμμετάσχει με ομιλίες σε διεθνή συνέδρια (GLOW, NELS, WCCFL, LAGB, ICGL κ.ά.) και έχει δημοσιεύσει άρθρα σε συλλογικούς τόμους και σε διεθνή περιοδικά όπως Natural Language and Linguistic TheoryThe Linguistic Review, Rivista di Grammatica GenerativaGlossa. Από το Δεκέμβριο του 2019 συνεργάζεται με τους Έλενα Αναγνωστοπούλου (επιστημ. υπεύθυνη) και Μανόλη Λαδουκάκη (Πανεπιστήμιο Κρήτης) στο ερευνητικό πρόγραμμα «Μοντελοποιώντας τη γλωσσογένεση» (ΕΛΙΔΕΚ).

 

ΕΡΓΟΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

 

 

Δημήτρης Μιχελιουδάκης

 

Τομέας Γλωσσολογίας

 

Τμήμα Φιλολογίας

 

Φιλοσοφική Σχολή

 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 

541 24, Θεσσαλονίκη

 

Τηλέφωνο: 2310-997144 

 

Email: dmichel@lit.auth.gr

 

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

2005: Πτυχίο Φιλολογίας Ε.Κ.Π.Α.

 

2006-07: MPhil Γλωσσολογίας, Πανεπιστήμιο του Cambridge

 

2007-12: Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD) στη Γλωσσολογία  (Πανεπιστήμιο του Cambridge)

 

2009: Επισκέπτης φοιτητής, Massachusetts Institute of Technology

 

 

 

 

 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

 

2019-: Επίκουρος καθηγητής γενικής γλωσσολογίας με ειδίκευση στη σύνταξη, τμήμα Φιλολογίας ΑΠΘ

 

2018-2019: Ακαδημαϊκός υπότροφος, τμήμα Φιλολογίας ΑΠΘ

 

2013-2018: Μεταδιδακτορικός ερευνητής, Πανεπιστήμιο του York

 

2010-2013: Βοηθός (έρευνα και διδασκαλία), Πανεπιστήμιο του Cambridge

 

 

 

 

 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 

 

 

Διδακτορική διατριβή:

 

 

 

Michelioudakis, D. Dative arguments and abstract Case in Greek [Ορίσματα σε δοτική και αφηρημένη Πτώση στα ελληνικά]. PhD thesis, Department of Theoretical and Applied Linguistics, University of Cambridge, 1-326.

 

 

 

Άρθρα σε περιοδικά:

 

 

 

 1. Spathas, G. & Michelioudakis, D. (2020). States in the decomposition of verbal predicates: evidence from additive operators. Natural Language and Linguistic Theory.
 2. Michelioudakis, D. & Angelopoulos , N. (2019). Selecting Roots. The view from compounding. The Linguistic Review, 36(3), 389-410.
 3. Michelioudakis, D. & Sitaridou, I. (2016). Recasting the Typology of Multiple Wh-Fronting: Evidence from two Varieties of Pontic Greek. Glossa, 1(1), 40.
 4. Michelioudakis, D. & Angelopoulos, N. (2016). PP-Licensing and Compounding: Evidence for Prepositions as Probes. Rivista di Grammatica Generativa, vol. 38.
 5. Sandalo, F., & Michelioudakis, D. (2016). Classifiers and Plurality: evidence from a deictic classifier language. The Baltic International Yearbook of Cognition, Logic and Communication, 1-20.
 6. Guardiano, C., Michelioudakis, D., et al. (2016). South by Southeast. A Syntactic Approach to Greek and Romance Microvariation. L'Italia Dialettale, 77, 95-166.

 

 

 

 

 

Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους:

 

 

 

 1. Michelioudakis, D., Chatzikyriakidis, S. & Spathas, G. (2021/υπό κρίση). The emergence of prepositional genitives in Northern Greek beyond suppletion. In Anagnostopoulou, E., Sevdali, C. & Mertyris, D. (eds.) The place of Case in Grammar. Oxford: OUP.
 2. Μιχελιουδάκης, Δ. (υπό έκδοση) Στο μεταίχμιο στάσεων, προκαταλήψεων και διαισθήσεων: Γλώσσα και μεταγλώσσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο Μότσιου, Ε., Ε. Βασιλάκη, Λ. Γκανά, Α. Κωστούλας (εκδ.) Ιδεολογίες, Γλωσσική Επικοινωνία, Εκπαίδευση. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
 3. Michelioudakis, D. & Sitaridou, I. (2020). Towards a formal model of transfer under contact: Contrasting Asia Minor Greek to mainland Greek and Turkish in search of syntactic borrowings. In Georgiafentis, M., Giannoulopoulou, G., Koliopoulou, M. & Tsokoglou, A. (eds.) Contrastive Studies in Morphology and Syntax. London: Bloomsbury Publishing, pp. 245-261.
 4. Michelioudakis, D. (2020). Rethinking implicit agents: Syntax cares but not always. In Biberauer, T., A. Barany, J. Douglas & S. Vikner. (eds.) Syntax and its Architecture. Volume III: Inside Syntax. Language Science Press.
 5. Guardiano, C. & Michelioudakis, D. (2019). Syntactic variation across Greek dialects: the case of demonstratives. In Cruschina, S., Ledgeway, A. & Remberger E.-M. (eds.) Italian Dialectology at the Interfaces. John Benjamins.
 6. Tsiplakou, S., Armostis, S., Bella, S., Michelioudakis,  D., Moser, A. (2019), The Past Perfect in Cypriot and Standard Greek: Innovation because -or irrespective- of contact? In Villena-Ponsoda J.-A. (ed.) Language Variation – European Perspectives VII, Amsterdam, John Benjamins Company, Series Studies in Language Variation (SILV).
 7. Michelioudakis, D. (2015). The evolution of Inherent Case in Greek. In Biberauer, T. & G. Walkden (eds.) Syntax over time: the interaction of morphology, syntax and the lexicon. Oxford: OUP.
 8. Michelioudakis, D. & Kapogianni, E. (2013). Ethical datives: a puzzle for syntax, semantics, pragmatics and their interface. In: Truswell, R., Folli, R. & Sevdali, C. (eds.) Syntax and its Limits. Oxford: OUP.
 9. Michelioudakis, D. & Sitaridou, I. (2013). Syntactic Micro-variation in Greek: Dative Constructions. In Etxeparre, R. & B. Fernandez (eds.) Datives in variation: a micro- comparative perspective. Oxford: OUP. Άρθρα σε πρακτικά συνεδρίων

 

 

 

Επιλεγμένα άρθρα σε πρακτικά συνεδρίων:

 

 

 

 1. Michelioudakis, D. (2020). Implicit Arguments and Relativized Minimality. In Asatryan, M., Song, Y. & Whitmal, A.. Proceedings of NELS 50. Somerville, Massachusetts: Cascadilla Press.
 2. Michelioudakis, D. (2020). Distance-distributivity in Greek. Στο Αμβράζης, Ν., Θεοδωροπούλου, Μ., Κυριαζής, Δ. & Τσοχατζίδης, Σ. (εκδ.). Studies in Greek Linguistics (Μελέτες για την Ελληνικής Γλώσσα) 40. Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών/Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη.
 3. Μιχάλης, Α., Μιχελιουδάκης, Δ., Μότσιου, Ε. (2019). Παραγλωσσολογικοί παράγοντες και μηχανισμοί αξιολόγησης της γλωσσικής χρήσης: κατηγοριοποίηση και κριτική επισκόπηση. Στο Chondrogianni, M., Courtenage, S., Horrocks, G., Arvaniti, A. & Tsimpli I. (eds.) Proceedings of the 13th International Conference on Greek Linguistics. London: University of Westminster. 488-496.
 4. Chatzikyriakidis, S., Michelioudakis, D. and Spathas, G. (2015). Greek Focus Operators and their Associates. Στο Παπαναστασίου, Γ., Κουτσογιάννης, Δ. & Μ. Θεοδωροπούλου (εκδ.) Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 35 (2015) σελ. 167-179. Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυµα Μανόλη Τριανταφυλλίδη).
 5. Michelioudakis, D. and Angelopoulos, N. (2013). The syntactic status of noun-incorporation in deverbal compounds; diachronic evidence. Στο Σταύρου Μ. & Σ. Μιχαλοπούλου (εκδ.) Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 33 (2013) σελ. 209-227. Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυµα Μανόλη Τριανταφυλλίδη).

 

 

 

(σε εξέλιξη) 7 λήμματα για την Encyclopedia of Greek Language and Linguistics (General Editor: G. Giannakis --E. J. Brill). 

 

 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ - ΒΡΑΒΕΙΑ

 

 

 

2019-22: «Μοντελοποιώντας τη Γλωσσογένεση. Χρησιμοποιώντας βιολογικά εργαλεία στη μελέτη της γενετικής και γεωγραφικής σταθερότητας των μορφοσυντακτικών παραμέτρων» (ΕΛΙΔΕΚ, ΕΥ: Καθ. Έλενα Αναγνωστοπούλου). (συνεργαζόμενα ιδρύματα: Παν/μιο Κρήτης και ΑΠΘ).

 

2018-2019: Μεταδιδακτορική έρευνα, Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου (“Η μηχανική μάθηση ως μέσο ανίχνευσης του ιστορικού σήματος στη μορφοσύνταξη των ελληνικών διαλέκτων”).

 

2015: Researcher Links grant (Early Career Researchers scheme), British Council, project title: “Putting Linguistic Fieldwork on Indigenous Languages to New Uses” (Πανεπιστήμιο Campinas).  

 

2009-2011: Υποτροφία για την ολοκλήρωση διδακτορικών σπουδών, Ίδρυμα Α. Ωνάση (τροφεία μόνο)

 

2009-2011: Υποτροφία από το Ίδρυμα Α. Λεβέντη για την ολοκλήρωση διδακτορικών σπουδών.

 

2007: Henry Chaytor Scholarship and College Book Prize (St Catharine’s College, Πανεπιστήμιο του Cambridge)

 

2006-2009: Μεταπτυχιακή υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών

 

2001-2005: Υποτροφίες και βραβεία επίδοσης από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

 

2002-2005: Υποτροφία προπτυχιακών σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών (κληροδότημα Αντωνίου Παπαδάκη)

 

2001: 3ο βραβείο στον ετήσιο διαγωνισμό αρχαίας ελληνικής γλώσσας της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων  

 

 

 

 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

 

Θεωρητική, συγκριτική και ιστορική σύνταξη, διεπίπεδα σύνταξης με μορφολογία, σημασιολογία και πραγματολογία, δομή ορισμάτων, γεγονοτική δομή, νεοελληνικές διάλεκτοι, μορφοσύνταξη, υπολογιστική φυλογενετική έρευνα, έρευνα πεδίου, γλωσσική επαφή και γλωσσικές ιδεολογίες.