ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΛ1 ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΗΣ


ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΛΙ, ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ, ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΟΥΝ ΣΤΙΣ 9:00 π.μ. ΣΤΟ ΑΚΟΛΟΥΘΟ LINK:
https://meet.lync.com/aristotleuniversity-office365/dota/QR8UKTNE