Εγγραφές των εισαγομένων με την ειδική κατηγορία Αλλοδαπών – Αλλογενών αποφοίτων λυκείων εκτός ΕΕ και αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών – μελών της Ε.Ε στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021


Εγγραφές των εισαγομένων με την ειδική κατηγορία Αλλοδαπών – Αλλογενών αποφοίτων λυκείων εκτός ΕΕ και αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών – μελών της Ε.Ε στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

(Ενημέρωση για την αίτηση εγγραφής)


Οι επιτυχόντες 2020 της κατηγορίας ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ - ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής μέσα το περιβάλλον register.auth.gr και να προσέλθουν στη Γραμματεία με την αίτηση που θα εκτυπώσουν από το ίδιο περιβάλλον και με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο διάστημα από 23/9 έως 30/9/2020.
H ηλεκτρονική καταχώρηση στοιχείων στο περιβάλλον register.auth.gr είναι υποχρεωτική ΜΟΝΟ για τους επιτυχόντες του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.
Εισαχθέντες του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 ΔΕΝ θα καταχωρήσουν στοιχεία στο σύστημα register.auth.gr και θα προσέλθουν απευθείας στη Γραμματεία για εγγραφή.

 Αναλυτικές πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών: http://dps.auth.gr/el/node/3375

Η Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας θα εξυπηρετεί τους/τις εγγραφόμενους της κατηγορίας αλλοδαπών/αλλογενών από 24/09/2020 έως και 30/09/2020, Ώρες 12μ. – 1:30 μ.μ. (Γραφείο 205, 2ος όροφος, κτίριο Διοίκησης).