ΑΕΦ 102 (Χ. Τσαγγάλης, Οδηγίες για εξέταση Σεπτεμβρίου 2020)