Δεύτερη παράταση για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων του στεγαστικού επιδόματος


Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το από 29-7-2020 Δελτίου Τύπου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,

 

δόθηκε και δεύτερη παράταση στην ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων χορήγησης του στεγαστικού επιδόματος, προς διευκόλυνση όσων

 

δεν υπέβαλλαν αίτηση μέχρι τις 29-7-2020.

 

Η εκ νέου παράταση ορίστηκε από την Παρασκευή 21-8-2020 έως την Παρακευή 28-8-2020 κατά τη διάρκεια της οποίας, οι δικαιούχοι

 

μέσω της ηλεκτρονικής πλαφόρμας, μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους.