Εξεταστική Σεπτεμβρίου ΝΕΦ 201 και ΝΕΦ 249


Εξεταστική Σεπτεμβρίου ΝΕΦ 201 και ΝΕΦ 249. Διδ.: Σ. Σταυρακοπούλου

Οι εξετάσεις του ΝΕΦ 201 και ΝΕΦ 249 θα γίνουν είτε με απαλλακτική εργασία είτε με γραπτή εξέταση, ύστερα από συνεννόηση με τη διδάσκουσα.

Νέα