Νew ECML resource website “e-lang”


Σας ενημερώνουμε σχετικά με τη δημιουργία του νέου ιστότοπου του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών του Συμβουλίου της Ευρώπης Digitalliteracyfortheteachingandlearningoflanguages (www.ecml.at/elang), όπου υπάρχει αναρτημένο εκπαιδευτικό υλικό (στην αγγλική και τη γαλλική γλώσσα) που αφορά τη διδασκαλία των γλωσσών, με τη χρήση των ΤΠΕ και  απευθύνεται σε διδάσκοντες των ειδικοτήτων αυτών, συντονιστές εκπ/κού έργου, ερευνητές, κ.λπ. της δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπ/σης.

 

Ο εν λόγω ιστότοπος δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του τετραετούς προγράμματος του ECML (EuropeanCenterforModernLanguages) με τίτλο “Languagesattheheartoflearning" (2016-2019), που πρόσφατα ολοκληρώθηκε.

 

Ελπίζουμε να βρείτε χρήσιμη την πληροφόρηση και το εν λόγω υλικό.

Νέα