ΑΕΦ 102 (Πλαστήρα)


Τα  διαδικτυακά μαθήματα στο εξής θα γίνονται κάθε Παρασκευή 2 με 4 μέσω του συνδέσμου

https://meet.lync.com/aristotleuniversity-office365/plastira/GMN0G0XC