ΜΕΦ 275 (Διδ. Βάσσης)


Τα μαθήματα γίνονται με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με το πρόγραμμα (Τετάρτη 13.30–16.00) μέσω του συνδέσμου που έχουν λάβει με ηλεκτρονικό μήνυμα στον ιδρυματικό τους λογαριασμό όλοι οι εγγεγραμμένοι φοιτητές στο μάθημα.