ΓΛΩ398


Το τηλεμάθημα Γλωσσικές Επαφές θα διδαχθεί την Τετάρτη 1.4.2020 κατά τις ώρες 8.30-11.00, μέσω skype για επιχειρήσεις, στο σύνδεσμο

 https://meet.lync.com/aristotleuniversity-office365/kyrdoris/377YZ8B4