ΓΛΩ 304 (ΤΑΝΤΟΣ)


"Για τις λεπτομέρειες σύνδεσης στο σημερινό μάθημα (ΓΛΩ304) παρακαλώ να επισκεφτείτε τη σελίδα του μαθήματος στο elearning.auth.gr με τον κωδικό εισαγωγής glo304 και να ανοίξετε το pdf αρχείο "ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΜΑΘΗΜΑ 26 3”.”