Υπενθύμιση- Ακαδημία Αθηνών- Υποτροφία στον κλάδο της Γλωσσολογίας