Υπενθύμιση-Ακαδημία Αθηνών-Υποτροφίες στον κλάδο της Νεοελληνικής Φιλολογίας