ΕΜΒΟΛΙΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ - ΓΛΩ 303 - (ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΑΜΒΡΑΖΗΣ)


Η εξέταση θα γίνει στις 13/02/2020 και ώρα 8.00 στις ίδιες αίθουσες με την εξέταση του ΓΛΩ 305.