ΓΛΩ 304 εμβόλιμη εξεταστική (ακροατήριο Θεοδωροπούλου)


Οι εξετάσεις θα γίνουν την Τετάρτη 5/2/20, ώρα 7 μ.μ., κατά τη διάρκεια των εξετάσεων του ΓΛΩ 388 (αιθουσες ΚΑ, 1 πκ, 7 πκ).