Για το μάθημα ΛΦΙ 170 (=ΛΦΙ 164)


Το μάθημα άνευ απροόπτου θα διεξαχθεί κανονικά την Παρασκευή 25/10/2019. Επειδή όμως λόγω και της νέας κατάληψης την Παρασκευής 18/10/2019 δεν κατέστη δυνατό να πραγματοποιηθεί το μάθημα για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα, παρακαλούνται όσες και όσοι ενδιαφέρονται να το επιλέξουν είτε ως μάθημα επιλογής είτε ως ισοδύναμο του φροντιστηριακού μαθήματος ΛΦΙ 164 να επικοινωνήσουν το συντομότερο με τη διδάσκουσα Γ. Αθανασιάδου στην ηλεκτρονική διεύθυνση gathanasiadou@lit.auth.gr, για να διευθετηθεί και το ζήτημα της αναπλήρωσης των χαμένων ωρών.