ΘΕΓ 816: Τεχνολογία, γλώσσα και εκπαίδευση" (Δ. Κουτσογιάννης)


Το μεταπτυχιακό μάθημα "ΘΕΓ 816: Τεχνολογία, γλώσσα και εκπαίδευση" (Δ. Κουτσογιάννης) θα ξεκινήσει την Τρίτη 22/10 σύμφωνα με το πρόγραμμα.