Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Φιλολογίας