ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΦΙ 163 (ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΔΗΣ)


Το εμβόλιμο μάθημα ΛΦΙ 163 (διδάσκων: Στ. Φραγκουλίδης) θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 23/10/2019, στην αίθουσα 110 β, ώρα 1.30-4.00 μμ.