ΑΕΦ 534 – Έναρξη μεταπτυχιακού μαθήματος (ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ)


Η πρώτη συνάντηση στο μεταπτυχιακό μάθημα ΑΕΦ 534 θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 22 Οκτωβρίου και ώρα 8.30-11.00 στην αίθουσα 201α νκ.