ΑΕΦ 101 (Διδ.Μ.Πλαστήρα) ΕΜΒΟΛΙΜΟ ΜΑΘΗΜΑ-ΑΛΛΑΓΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ


Κατ΄εξαίρεση την Τρίτη 22 Οκτωβρίου το μάθημα δεν θα γίνει σύμφωνα με το πρόγραμμα.Μετατίθεται για την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019, ώρα 2.30-μ.μ.-4.00 μ.μ. στην αίθουσα 108 (ν.κ.).Όλο το υπόλοιπο εξάμηνο τα μαθήματα θα γίνονται στο Αμφ.Β, 8.30 π.μ.-11 π.μ.