ΑΕΦ 153 και ΑΕΦ 142 (Π. Κυριάκου)-ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ


Τα μαθήματα θα αρχίσουν την Πέμπτη 3/10 και την Παρασκευή 4/10 αντίστοιχα, σύμφωνα με το πρόγραμμα. Το σχεδιάγραμμα του μαθήματος για το ΑΕΦ 142 έχει αναρτηθεί στο elearning και για το ΑΕΦ 153 θα αναρτηθεί σύντομα. Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες και των δυο μαθημάτων να έχουν μαζί τους ήδη στην πρώτη συνάντηση το κείμενο του πρώτου τόμου της Ιλιάδας από την έκδοση D.B. Monro & T.W. Allen, Homeri opera, I-II (Oxford, 19203).