ανακοίνωση για ΝΕΦ 204, 206, 246, 263 (ΙΑΤΡΟΥ)


"Οι φοιτητές και φοιτήτριες που επιθυμούν να δουν τα γραπτά τους μπορούν να έρθουν στο γραφείο μου Παρασκευή 27.09 μεταξύ 4.30 και 6.30 μ. μ."

Μαρία Ιατρού