ΝΕΦ 204, 5.9.2019 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ


Εξέταση ΝΕΦ 204, 5.9.2019, 16:15-18:45 - Κατανομή αιθουσών
KA: Μ. Iατρού
Α΄ ν.κ.: Λ. Βαρελάς
101 ν.κ.: Μ. Μικέ