ΛΦΙ 128 06-09-2019 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ


ΛΦΙ 128 – 6/9/2019

Κατανομή στις αίθουσες

A: ακρ. κ. Παπαγγελή (σειρά παρά σειρά, δύο ενδιάμεσες θέσεις κενές)

Β: ακρ. κ. Τσιτσικλή (σειρά παρά σειρά, δύο ενδιάμεσες θέσεις κενές)

101, 102, 106, 112: ακρ. κ. Καρακάση (σειρά παρά σειρά, δύο ενδιάμεσες θέσεις κενές)