Ανανέωση Συμφωνίας Επ. Συνεργασίας με το University of Tirana της Αλβανίας


Σας πληροφορούμε ότι ολοκληρώθηκε  η διαδικασία υπογραφής της Ανανέωσης της Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας μεταξύ του Α.Π.Θ.  και του University of Tirana της Αλβανίας.