ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2019


Για το Κλασικό και το ΜΝΕΣ:

1 Ιουλίου έως 19 Ιουλίου: 9 π.μ. - 2 μ.μ.
22 Ιουλίου έως 16 Αυγούστου: κλειστά
19 Αυγούστου έως 30 Αυγούστου: 9 π.μ. - 2 μ.μ.

Για τη Γλωσσολογία:

1 Ιουλίου έως 5 Ιουλίου: 9 π.μ. - 1 μ.μ.
8 Ιουλίου έως 30 Αυγούστου: κλειστά