ΓΣΓ 231 Αίθουσες εξέτασης (21/06/2019)


ΓΣΓ 231: Αίθουσες Εξέτασης (21/6/19)

Ακροατήριο Κ. Γιαβή: Αμφ. Α, Β.
Ακροατήριο Β. Καραφουλίδου: ΚΑ, Αμφ. Β.