ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΛΩ 304: Κατανομή αιθουσών ανά ακροατήριο 13/06/2019


ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΛΩ 304: Κατανομή αιθουσών ανά ακροατήριο

ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ Α. ΤΑΝΤΟΥ
Αμφ. Α νκ και 107 νκ

ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ Δ. ΜΙΧΕΛΙΟΥΔΑΚΗ
Αμφ. Β νκ και 101 νκ

ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ Ν. ΑΜΒΡΑΖΗ
ΚΑ πκ σειρές ζυγές (π.χ. 2η, 4η κοκ)

ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ Μ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑ πκ σειρές μονές (π.χ. 1η, 3η κοκ)
Σε περίπτωση που καλυφθούν οι θέσεις οι εξεταζόμενοι/ες παρακαλούνται να προσέλθουν στην 1 πκ