ΛΦΙ 126 (11-06-2019) Κατανομή στις αίθουσες


ΛΦΙ 126, 11/6/2019

Κατανομή στις αίθουσες

ΚA, 101: ακρ. κ. Φυντίκογλου (σειρά παρά σειρά, δύο ενδιάμεσες θέσεις κενές)

Α, Β, 112: ακρ. κ. Αντωνιάδη (σειρά παρά σειρά, δύο ενδιάμεσες θέσεις κενές)