ΜΕΦ222 Κατανομή αιθουσών 07-06-2019


Για το μάθημα ΜΕΦ222 οι αίθουσες κατανέμονται ως εξής:

ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗ: Α.αμφ, 112

ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ: Β.αμφ, 101

ΤΑΞΙΔΗΣ: ΚΑ, 13πκ