ΛΦΙ 128 (30/5/2019) – Κατανομή στις αίθουσες


ΛΦΙ 128 – 30/5/2019

Κατανομή στις αίθουσες

Ακρ. κ. Παπαγγελή: ΚA, μονές σειρές (θέση παρά θέση)

Ακρ. κ. Τσιτσικλή: 111, 112, μονές σειρές (θέση παρά θέση)

Ακρ. κ. Καρακάση: ΚΑ, 111, 112 ζυγές σειρές (θέση παρά θέση), 106, 107, 108, 109 (σειρά παρά σειρά και θέση παρά θέση)