4ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Δημιουργική Γραφή»


Γνωστοποιήθηκε στο Τμήμα Φιλολογίας από την Οργανωτική Επιτροπή του 4ου Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα «Δημιουργική Γραφή» η συνημμένη ανακοίνωση.