Εκδήλωση για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο ΑΠΘ - Συμβούλιο Περιβάλλοντος Α.Π.Θ.


Γνωστοποιήθηκε στο Τμήμα Φιλολογίας από το Συμβουλίο Περιβάλλοντος ΑΠΘ η παρακάτω ανακοίνωση.

----

Tην Τετάρτη 5 Ιουνίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος,  θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο ΑΠΘ.

Η εκδήλωση έχει ως στόχο την ανάδειξη της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε ένα διεπιστημονικού χαρακτήρα πανεπιστήμιο, όπως είναι το ΑΠΘ. Στην εκδήλωση, που θα έχει μορφή συζήτησης στρογγυλής τραπέζης, οι εκπρόσωποι των Σχολών θα κληθούν να παρουσιάσουν συνοπτικά και επιγραμματικά, σε 5 με 10 λεπτά, τα βασικά χαρακτηριστικά της προσέγγισης τους σε θέματα περιβάλλοντος. Οι παρουσιάσεις θα είναι προφορικές χωρίς τη χρήση μέσων όπως powerpoint κλπ.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει συζήτηση. 

Στόχος της εκδήλωσης είναι να γίνει μια πρώτη καταγραφή της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στις σχολές του ΑΠΘ, αντικείμενο με το οποίο θα ασχοληθεί στη συνέχεια το Συμβούλιο Περιβάλλοντος σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια, ώστε να αναδειχτεί η πολυδιάστατη συμβολή του ΑΠΘ στον ευαίσθητο και σημαντικό αυτό τομέα. 

Η εκδήλωση, που θα ξεκινήσει στις 11:00 και αναμένεται να ολοκληρωθεί γύρω στις 13:30, θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο Ι στο ισόγειο του ΕΛΚΕ. 

Θα ήθελα επίσης να σας παρακαλέσω να βοηθήσετε στη κοινοποίηση της εκδήλωσης στους συναδέλφους καθώς και στους φοιτητές σας, τόσο προπτυχιακούς όσο και μεταπτυχιακούς.