Λ. Βαρελάς - Ώρες συνεργασίας για τον Ιούνιο


Δευτέρα, 3.6.2019, ώρες 09:45:-11:45

Τρίτη, 11.6.2019, ώρες 10:00-12:00

Τετάρτη, 19.6.2019, ώρες 13:00-15:00