Εμβόλιμη Εξεταστική ΓΣΓ 291 (Β.Καραφουλίδου)


Όσοι φοιτητές επιθυμούν να εξεταστούν στο μάθημα, καλούνται να το δηλώσουν ηλεκτρονικά στη διδάσκουσα μέχρι την Τετάρτη 22/5.