ΙΚΥ - Προκήρυξη Διδακτορικών Υποτροφιών εξωτερικού - Κληροδότημα Νικ. Δ. Χρυσοβέργη


Γνωστοποιήθηκε στο Τμήμα Φιλολογίας από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών η παρακάτω ανακοίνωση. 

----

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ανακοίνωσε την Προκήρυξη τεσσάρων (4) θέσεων υποτροφιών με επιλογή, για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, εξ ολοκλήρου στο εξωτερικό, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Νικ. Δ. Χρυσοβέργη».

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι 2η Ιουλίου 2019.

Επισυνάπτεται το σχετικό Δελτίο Τύπου του Προέδρου του ΙΚΥ. 

Attachment: