ΓΣΓ 231 (K. Γιαβής)


Το εμβόλιμο μάθημα του κ. Γιαβή (ΓΣΓ 231) θα πραγματοποιηθεί στο Αμφ. Α νκ την Παρασκευή 22 Μαρτίου, 18:30-21:00.