Ώρες συνεργασίας (Τ. Καπλάνης)


Οι σημερινές (20/3) ώρες συνεργασίας του κ. Καπλάνη ακυρώνονται λόγω έκτακτου κωλύματος. Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές μπορούν να τον αναζητήσουν την Παρασκευή 11.00-12.00 ή αν είναι επείγον την Πέμπτη στις 16.00 στο γραφείο του (205 νκ).