ΑΕΦ 142 & ΑΕΦ 513 (I. Καραμάνου) - Έναρξη μαθημάτων


Το μάθημα ΑΕΦ 142  (Ευριπίδης: Ερμηνευτικές Προσεγγίσεις)  θα ξεκινήσει την Τετάρτη 13/3 στις  6.30 μ.μ. και το μάθημα ΑΕΦ 513 (Αττική Κωμωδία) θα ξεκινήσει την Πέμπτη 14/3  στις 8.30π.μ.

Η διδάσκουσα
Ιωάννα Καραμάνου (Αναπλ. Καθηγήτρια)