ΓΛΩ 372 (Δ. Μιχελιουδάκης) - Αλλαγή αίθουσας


Το μάθημα ΓΛΩ 372 θα γίνεται στο εξής στο ΚΑ πκ εκτός από τις 20 Μαρτίου και τις 15 Μαΐου που θα γίνει στη αιθ. 13 πκ.