ΝΕΦ 205 (Α-Κα) - Λ. Αραμπατζίδου - Έκτακτα μαθήματα


Έκτακτα μαθήματα (σε αναπλήρωση των μαθημάτων της Καθαρής Δευτέρας και της 25ης Μαρτίου που δεν θα γίνουν) θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

 1. Τετάρτη   13 Μαρτίου, 13.30-16.00, αμφ Ανκ
 2. Παρασκευή 15 Μαρτίου, 13.30-16.00, αμφ Ανκ