Ώρες συνεργασίας (Τ. Καπλάνης)


Οι ώρες συνεργασίας του κ. Καπλάνη την Τετάρτη 6/3 δεν θα πραγματοποιηθούν και μετατίθενται για την Τετάρτη 13/3.